Pogramowanie mikroprocesorów rodziny x86
Informacje o przedmiocie w tym warunki zaliczenia
Na zaliczenie ćwiczeń należy przynieść własne implementacje programów realizujących podane przykładowe zadania przy czym przynajmniej 50% programów musi być napisana dla procesora 64 bitowego. Nawet jeśli wszystkie programy będą w wersji 64-bit, to i tak obowiązuje znajomość zasad programowania dla środowiska 32 bitowego. Podane zadania są przykładowe - można przynieść także inne programy, które jednak muszą zawierać następujące elementy (nie każdy program wszystkie te elementy):