Pogramowanie mikroprocesorów rodziny x86
Materiały mojego autorstwa

Materiały z zajęć

First program

First program

Programy jmp_loop_test1_32.asm - jmp_loop_test9_32.asm są autorstwa p. Pawła Jarzyńskiego.

FPU

MMX

SSE

RDTSC