Pogramowanie mikroprocesorów rodziny x86

Materiały związane z konkretnymi kierunkami

Materiały dla wszystkich kierunków

Notatki do zajęć (wszelkie uwagi mile widziane)
Programy z zajęć (wszelkie uwagi mile widziane)

Command line parameters

Calling conventions

Debuggery, środowiska itp

NASM vs. GAS

Proste architektury

Dekodowanie instrukcji

Linker

Boot sector i inne

EFI

FPU

SIMD (MMX, SSE)

Format ELF i inne

Inline assembler

Tutoriale, dokumentacja

Dokumentacja firmy Intel: Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals

Książki (podaję jedynie tytuły, nie znam ich)

Asembler - przykłady

x86 emulator

Historia