Zajęcia
Zakończone semestry
W poniższej tabeli znajdują się linki do wszelkiego rodzaju zajęć prowadzonych przeze mnie zarówno obecnie jak i kiedykolwiek w przeszłości.
Nazwa przedmiotu
Algorytmy
Architektura systemów komputerowych
Big Data - Inżynieria przetwarzania dużych zbiorów danych
Blockchain
CMS
CUDA - Obliczenia na układach graficznych
CUDA - koło SCI
EAI - Elements of Artificial Intelligence
Electronics - Programowanie mikrokontrolerów / Microcontrollers Programming
Elementy przedsiębiorczości
Grafika 2D
Grafika 3D
ICS - Introduction to computer science
IFE - Image feature extraction (Metody wydobywania cech z obrazów)
Internet
iOS, 1 - Programowanie na platformę iOS, 1 / iOS Programming, 1
Inżynierski projekt dyplomowy
Java
JPSI - Języki programowania sztucznej inteligencji
LaTeX
macOS - macOS - programowanie aplikacji
MiASI - Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Mobile OS - Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych
NLP - Podstawy przetwarzania języka naturalnego
NLP 2 - Przetwarzanie języka naturalnego
NoSQL (wprowadzenie) - Wprowadzenie do nierelacyjnych baz danych
NoSQL (podstawy) - Podstawy nierelacyjnych baz danych
NoSQL - Nierelacyjne bazy danych
PAI - Programowanie aplikacji internetowych
PHP
PLM
Programowanie I
Programowanie II
Programowanie w C++
Programowanie niskopoziomowe
Programowanie obiektowe
Programowanie strukturalne
Projekt zespołowy
Prolog
Przetwarzanie danych tekstowych
PUP - Programowanie urządzeń przenośnych
Seminarium magisterskie
Scilab
Sieci komputerowe
Sieci komputerowe 1
Sieci komputerowe 2
SPI - Środowisko pracy informatyka
Sieci neuronowe
Systemy wbudowane
Sztuczna inteligencja
TI - Technologie informacyjne
TIPPGK - Teoria i praktyka programowania gier komputerowych
WDI - Wstęp do informatyki
Windows Server 2003
Web design
x86 - Programowanie mikroprocesorów rodziny x86
Zarządzanie firmą