Zajęcia
Informacje o przebiegu zajęć

Laboratorium informatyczne

Data Opis
1 Idea "niezniszczalnego", idealneg rejestru zdarzeń.
 • Zagadnienia i materiały
  • Overview
  • Piotr Fulmański, Blockchain. Simple introduction series, Rozdział 1: The need (link)
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Idea rejestru/księgi i uzasadnienie potrzeby jego istnienia.
2 Co będzie potrzebne aby zaimplementować idealny rejestr zdarzeń.
 • Zagadnienia i materiały
  • Piotr Fulmański, Blockchain. Simple introduction series, Rozdział 2: The tools (link)
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wady i zalety systemów rozproszonych.
  • Identyfikacja, uwierzytelnienie, autoryzacja.
  • Dlaczego architektura peer-to-peer (wisdom of the crowd).
  • Czym jest Blockchain.
3 Niepodważalne znakowanie danych
 • Zagadnienia i materiały
  • Piotr Fulmański, Blockchain. Simple introduction series, Rozdział 3: Data fingerprinting (link)
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Czym jest odcisk danych.
  • Czym jest hash kryptograficzny i co powinno go charakteryzować.
  • Python: przekształcanie danych w ciąg binarny i z powrotem.
  • Wysyłanie wiadomości wraz z ich skrótem.
4 Zagadka kryptograficzna
 • Zagadnienia i materiały
  • Piotr Fulmański, Blockchain. Simple introduction series, Rozdział 3: Data fingerprinting (link)
 • Zadania
  • Zaimplementować Pow i zrobić po 10 testów dla trudności od 1 do 6. Otrzymane wyniki przesłać na mail.
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Czym jest PoW.
  • Jaką rolę pełni 'sól' w procesie liczenia hash-y.
5 Sposoby hashowania danych
 • Zagadnienia i materiały
  • Piotr Fulmański, Blockchain. Simple introduction series, Rozdział 3: Data fingerprinting (link)
 • Zadania
  • Zaimplementować co najmniej jeden z modeli liczenia hashy z grupy: sekwencyjne, hierarchiczne.
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Różne modele liczenia hash-y.
6 Podstawy kryptografii – teoria i praktyka
 • Zagadnienia i materiały
  • Piotr Fulmański, Blockchain. Simple introduction series, Rozdział 4: Cryptography
 • Zadania
  • Zaimplementować co najmniej jeden z modeli liczenia hashy z grupy: sekwencyjne, hierarchiczne.
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Podstawowe wiadomości z kryptografii (co odróżnia szyfry symetryczne od asymetrycznych)
  • Praktycznie stosować krytptografię w aplikacji (Python)
  • Implementować podpis cyfrowy wykorzystując istniejącą platformę kryptograficzną (Python)