CMS
Wyniki testu z dnia 2017.02.01
 1. 2016-10-05 Zajęcia organizacyjne
 2. 2016-10-12 Wordpress - instalacja, wpisy
  • Materiały
  • Zadanie 1:
   • Zainstalować w domu Wordpress-a
   • Pamiętamy o:
    • Odpowiednich użytkownikach (www-data).
    • Odpowiednich uprawnieniach do katalogów (755) i plików (644).
    • Włączeniu modułu Apache Module mod_rewrite (Apache Module mod_rewrite, URL Rewriting Guide) w pliku /etc/apache2/apache2.conf
     <Directory /var/www/html/cms/wordpress>
      Options Indexes FollowSymLinks
      AllowOverride All 
      Require all granted
     </Directory>
     
    • Ewentualnym ręcznym utworzeniu pliku .htaccess
     <IfModule mod_rewrite.c>
     RewriteEngine On
     RewriteBase /cms/wordpress/
     RewriteRule ^index\.php$ - [L]
     RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
     RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
     RewriteRule . /cms/wordpress/index.php [L]
     </IfModule>
     
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Opisać przebieg procesu instalacji Wordpress-a.
   • Wykonać samodzielnie instalację i podstawową konfigurację Wordpress-a.
 3. 2016-10-19 Wordpress - strony, tematy, wtyczki
 4. 2016-10-26 Wordpress - piszemy wtyczki
 5. 2016-11-09 Wordpress - piszemy wtyczki
  • Materiały
  • Zadanie 3:
   • Napisać wtyczkę dodającą skrót (shortcode) o następującej funkcjonalności
    Skrót powinien pozwalać wydzielić fragment tekstu jako tekst wyróżniony, np. jako tekst zawierający dodatkowe informacje, porady albo ostrzeżenie. Proponuję poniższą składnię
    tekst tekst tekst tekst tekst tekst
    tekst tekst tekst tekst tekst tekst
    [marksection type="info"]
    Dodatkowa informacja
    [/marksection]
    tekst tekst tekst tekst tekst tekst
    tekst tekst tekst tekst tekst tekst
    [marksection type="alert"]
    Ważna informacja!
    [/marksection]
    tekst tekst tekst tekst tekst tekst
    tekst tekst tekst tekst tekst tekst
    [marksection type="danger"]
    Nigdy nierób w ten sposób!!!
    [/marksection]
    tekst tekst tekst tekst tekst tekst
    tekst tekst tekst tekst tekst tekst
    
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...
 6. 2016-11-16 Wordpress - piszemy wtyczki
  • Materiały
  • Zadanie ???:
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...
 7. 2016-11-23 Wordpress - piszemy wtyczki
  • Materiały
  • Zadanie ???:
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...
 8. 2016-11-30 Wordpress - piszemy wtyczki
  • Materiały
   • wtyczki_05.tgz Piszemy naszą własną wtyczkę do zamieszczania zdjęć z odpisami na stronie.
  • Zadanie ???:
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...
 9. 2016-12-07 Wordpress - piszemy wtyczki
  • Materiały
   • wtyczki_06.tgz
    • Informacje o wtyczce (help, FAQ)
    • Renderowanie konfiguracji wtyczki za pomocą API WordPress-a
  • Zadanie ???:
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...
 10. 2016-12-14 Wordpress - piszemy wtyczki
  • Materiały
   • wtyczki_07.tgz Poprawiamy naszą wtyczkę o możliwość wyświetlania obrazków w kolumnach oraz możliwość edycji stylu bezpośrednio w WordPressie.
  • Zadanie ???:
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...
 11. 2016-12-21 Wordpress - piszemy wtyczki
  • Materiały
  • Zadanie ???:
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...
 12. 2017-01-11 Wordpress - piszemy wtyczki
  • Materiały
  • Zadanie ???:
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...
 13. 2017-01-18 jQuery, HTML, CSS
  • Materiały
   • js_1.tgz (szblon aplikacji; trzy sposoby na dodawanie elementu)
  • Zadanie ???:
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...
 14. 2017-01-25 jQuery, HTML, CSS
  • Materiały
   • js_2.tgz (czwarty sposób na dodawanie elementu (przy pomocy mustache))
   • js_3.tgz (przemieszczanie elementów na liście)
  • Zadanie ???:
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Elementarne wiadomości na temat jQuery, HTML, CSS.
 15. 2017-02-01 Zaliczenia
  • Materiały
  • Zadanie ???:
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...

Materiały