CUDA - obliczenia na układach graficznych

Materiały "najnowsze"

Materiały historyczne, ale możliwe, że pożyteczne

Co się działo na zajęciach

 1. Zajęcia 1: 2014-02-17
  • Ogólne wprowadzenie do obliczeń na kartach.
  • Praca z materiałami źródłowymi
   • NVIDIA Fermi Architecture
   • NVIDIA Kepler Architecture
   • CUDA, Supercomputing for the Masses: Part 1 - 2 (introduction to CUDA and first CUDA program)
   • Analiza prgramu deviceQuery
    C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\CUDA Samples\v5.5\bin\win32\Release
    
    Powyższy link prowadzi do wersji wykonywalnej, źródło jest w lokalizacji
    C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\?????
    
 2. Zajęcia 2: 2014-02-17
  • Podsumowanie pracy z materiałami źródłowymi z poprzednich zajęć.
  • Piszemy pierwszy program na CUDA: program dodaje 1 (lub 1.0 - warto sprawdzić różnice w wydajności) do elementów (małego) wektora.
   Przydatne rzeczy:
   • CUDA C Programming Guide
    • 3.2.9. Error Checking
    • CUDA, Supercomputing for the Masses: Part 3 Error handling and global memory performance limitations
    • // Simple utility function to check for CUDA runtime errors
     void checkCUDAError(const char* msg);
     
     
     void checkCUDAError(const char *msg)
     {
       cudaError_t err = cudaGetLastError();
       if( cudaSuccess != err) 
       {
         fprintf(stderr, "Cuda error: %s: %s.\n", msg, 
                      cudaGetErrorString( err) );
         exit(EXIT_FAILURE);
       }             
     }
     
   • Pomiar czasu na CUDA-ch
    	
    // create the timer	
    cudaEvent_t start, stop;
    float elapsedTime;
    
    // start a timer
    cudaEventCreate( &start );
    cudaEventCreate( &stop );
    cudaEventRecord( start, 0 );
    
    // do something
    
    // stop a timer and collect performance data
    cudaEventRecord( stop, 0 );
    cudaEventSynchronize( stop );
    cudaEventElapsedTime( &elapsedTime, start, stop );
    printf( "Time taken: %3.1f ms\n", elapsedTime );
    
  Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Krótka historia powstania GPU i obliczeń bazujacych na GPU.
  • Czym różni się CPU od GPU? Czy możliwe jest zastąpienie jednego przez drugie?
  • Najważniejsze koncepcje związane z CUDA (kernel, wątek, blok, grid, hierarchia pamięci).
  • Architektura Fermi ze szczególnym uwzględnieniem architektury SM.
  • Architektura Kepler - istotne różnice w porównaniu do Fermi.
  • Napisać najprostszy program (wykorzystując schemat: move data to CUDA-enabled device(s), perform a calculation and retrieve result) i wyjaśnić rolę jego poszczególnych elementów (podział wątków na bloki i gridy, sposób wywołania kernela).
  Praca z materiałami źródłowymi
 3. Zajęcia 3: 2014-03-03
  • Podsumowanie pracy z materiałami źródłowymi z poprzednich zajęć.
  • Programy do zaimplementowania
   1. Proste dodawanie +1 dla malego wektora (mieszczącego się w jednym bloku) - zadanie z poprzednich zajęć, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił.
   2. Dodawanie +1 dla dużego wektora (wymagającego użycia wielu bloków), ale mieszczącego się w pamięci - kontynuacja zadania z poprzednuch zajęć.
   3. Dodawanie +1 dla wektora który w całości nie mieści się w pamięci karty
   4. Odwracanie wektora na pamięci globalnej.
   5. Odwracanie wektora na pamięci współdzielonej.
   6. Pamięć współdzielona - wywoływanie konfliktów.
   7. Uruchomienie kerneli, które nie używają wszystkich rdzeni.
   UWAGA! Każdy z uczestników zajęć wysyła do mnie implementacje powyższych zadań. Proszę je przesyłać (najlepiej same źródła) w postaci spakowanej (zip, bardzo proszę aby nie był to rar) stosując dla przesyłanego pliku następującą konwencję nazewniczą
   1. Nie używać dużych liter i polskich znaków.
   2. Nazwa pliku powinna pasować do schematu: nazwisko_imie_nrZajec_nrProjektu.zip
   3. nrZajec i nrProjektu muszą być dwucyfrowe, więc w razie konieczności nalży pojedyńczą cyfrę poprzedzić zerem.
 4. Zajęcia 4: 2014-03-10
  • Kończymy programy z poprzednich zajęć
  • Podsumowanie pracy z zajęć 3.
  • Praca z materiałami źródłowymi
  • Programy do zaimplementowania
   1. Napisać program(y), który pokaże działanie funkcji __syncthreads() oraz dowolnej innej z rodziny __syncthreads.
   2. Obliczenie iloczynu skalarnego metodą redukcji. Uwaga! Metoda redukcji nie ma nic wspólnego z matematyką :) tylko z metodą postępownia którą ilustruje poniższy obrazek

    Warto też przeczytać Optimizing Parallel Reduction in CUDA.
   3. Napisać program, który pokaże działanie dwóch funkcji z rodziny __threadfence.
  Co po tych zajęciach (zajęcia 3-4) powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Różnice w wydajności pomiędzy pamięcią globalna a współdzieloną.
  • Wpływ na wydajność operacji na pamięci w zależności od wzorca dostępu do niej.
  • Metody synchronizacji wątków.
  • Metody ,,synchronizacji'' operacji na pamięci.
 5. Zajęcia 5: 2014-03-17
  • Kończymy programy z poprzednich zajęć
  • Podsumowanie pracy z zajęć 4.
  • Praca z materiałami źródłowymi
  • Programy do zaimplementowania
   1. Napisać poprawnie działający program obliczający histogram z użyciem funkcji atomowych i bez nich.
   2. Napisać program(y), który pokaże działanie funkcji __all(), __any() oraz __ballot() z rodziny Warp Vote Functions.
  Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Umieć podać przykład problemu wraz z rozwiązaniem (inny niż omawiany na zajęciach), który wymaga użycia funcji atomowych.
  • Umieć opisać działanie funkcji z rodziny Warp Vote Functions.
 6. Zajęcia 6: 2014-03-24
  • Nic nowego - kończymy programy z poprzednich zajęć
  • Ciekawa dyskusja z p. Pawłem Jarzyńskim na temat opcji kompilacji -arch i -code (podsumowanie)
 7. Zajęcia 7: 2014-03-31
 8. Zajęcia 8: 2014-04-07
  • Nic nowego - kończymy programy z poprzednich zajęć
 9. Zajęcia 9: 2014-04-14
  • Kończymy programy z poprzednich zajęć
  • Programy do zaimplementowania
   1. Program wyszukujący zadanego podciągu w ciągu. Program należy porównać z dowolnym (wydajnym) algorytmem działającym na CPU.
   2. Program wyszukujący najmniejszego i największego elementu w ciągu liczb. W przypadku tego algorytmu można przyjąć pewne ograniczenia na liczby w ciągu jeśli pozwoli to znacząco podnieść wydajność Państwa algorytmu.
  • Ciekawostka: Programming Guide: B.14. Warp Shuffle Functions i mój test
 10. Zajęcia 10: 2014-04-28
 11. Zajęcia 11: 2014-05-05
 12. Zajęcia 12: 2014-05-12
 13. Zajęcia 13: 2014-05-19
  • Kończymy programy z poprzednich zajęć
  • Programy do zaimplementowania
   1. Napisać program sprawdzający czy w grafie istnieje cykl Hamiltona.
 14. Zajęcia 14: 2014-05-26