Grafika 3D

  Wykład

  1. 2014-02-26 Rzut perspektywiczny - trochę bliżej praktyki
   • Rozdział 3: An Ancient Renderer Made Modern, s. 61-80, z książki Computer Graphics Principles and Practice, Third Edition, Addison-Wesley, 2013 (książkę mogę na życzenie udostępnić).
   • Mój program z zajęć
   • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Wyjaśnić ideę rzutu perspektywicznego.
    • Opisać rodzaje układów współrzędnych (prawo- i lewoskrętny oraz kartezjański, biegunowy, walcowy i sferyczny) i umieć w praktyce przechodzić od jednego układu do innego.
  2. 2014-03-05 Przekształcenia w przestrzeni dwuwymiarowej
  3. 2013-03-12
   • Ciąg dalszy poprzednich zajęć. Dodajemy do programu możliwość stosowania transformacji.
   • Mój program z zajęć (iteracja 02)
   • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  4. 2013-03-19
  5. 2013-03-26 Przekształcenia w przestrzeni trójwymiarowej. Obroty (bez kwaternionów)
   • Rozdział 11: Transformations in Three Dimensions, (11.1 - 11.3, bez 11.2.6 i 11.2.7) s. 263-279, z książki Computer Graphics Principles and Practice, Third Edition, Addison-Wesley, 2013 (książkę mogę na życzenie udostępnić).
   • Moja prezentacja
   • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Umiejętności analogiczne jak dla przypadku 2D
    • Podać sposoby opisu obrotów (patrz także materiał z następnych zajęć)
    • Porównać typy obrotów (patrz także materiał z następnych zajęć)
  6. 2013-04-02 Przekształcenia w przestrzeni trójwymiarowej. Kwaterniony
  7. 2013-04-02 Ostrosłup widzenia (frustum)
   • Rozdział 13: Camera Specifications and Transformations, s. 299-320, z książki Computer Graphics Principles and Practice, Third Edition, Addison-Wesley, 2013 (książkę mogę na życzenie udostępnić).
   • Ostrosłup widzenia (wzorki)
   • Perspektywa (w tym ostrosłup widzenia)
   • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Czym jest ostrosłup widzenia
    • Opisać parametry wyznaczające ostrosłup widzenia
    • Wyjaśnić
  8. 2013-04-09 Podsumowanie
   • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć

  Ćwiczenia

 1. 2014-02-26
  Blender podstawy.
  • Praca własna z Blender 3D: Noob to Pro, rozdziały 1 - 34 Steps in the process of 3D modeling and rendering (what Blender does) Some rudiments of 3D analytic geometry (axes and coordinates) orthographic and perspective views of a 3D object local coordinate systems and child objects the fundamentals of Blender's user interface (hotkeys, windows, and menus) how to view a 3D scene from different vantage points (in Blender)

Materiały

 1. Blender 3D: Noob to Pro