Java

Materiały do zajęć

Prezentacje Książki
  • Bert Bates, Kathy Sierra, SCJP Sun Certified Programmer for Java 6. Study Guide, McGraw-Hill, 2008.
JNI - The Java Native Interface

Zajęcia 1

Java - jak to napisać?

Zajęcia 2

Tworzymy klasę abstrakcyjną. Dodajemy interfejs. Poznajemy poziomy dostępu do klas, pól i metod.

Zajęcia 3

Podsumowanie dotychczasowego materiału. Polimorfizm.

Zajęcia 4

Metoda toString. Konstruktory - co i jak. super. Gra. break oraz continue. Wyjątki.

Zajęcia 5

Wątki.

Zajęcia 6

Wątki. Obsługa sieci.

Zajęcia 7

Obsługa sieci - komunikator.