Java


Java

Protected vs. private. toString method. Constructors. super. Simple game. Simple memo game.

potectedVsPrivate_1.zip

Badamy różnice pomiędzy protected a private.

toString.zip

Nadpisanie obecnej w każdej klasie (dzięki dziedziczeniu z Object) metody toString co pozwala np. na intuicyjne wypisywanie informacji o obiekcie.

Constructor01.zip
Tworzymy 3 klasy A, B (potomną od A) oraz C (potomną od B), bez żadnych konstruktorów i metod. Następnie tworzymy po jednym obiekcie każdej z klas.

Constructor02.zip
Jak wyżej, czyli tworzymy 3 klasy A, B (potomną od A) oraz C (potomną od B), ale z nadpisanymi konstruktorami domyślnymi (bezparametrowymi), z których każdy wypisuje krótki komunikat. Następnie tworzymy po jednym obiekcie każdej z klas. Śledzimy i analizujemy komunikaty.

Constructor03.zip
Jak wyżej, czyli tworzymy 3 klasy A, B (potomną od A) oraz C (potomną od B), ale z nadpisanymi konstruktorami domyślnymi (bezparametrowymi) w klasach A i C, z których każdy wypisuje krótki komunikat. W klasie B próbujemy natomiast utworzyć tylko konstruktor z parametrem. Aby sie to udało, zachodzi konieczność użycia super

Super01.zip

Użycie super w celu dostania się do składowych odziedziczonych a przysłoniętych w klasie potomnej przez składowe o tej samej nazwie.

gra01.zip

Prosta gra w zgadywanie liczby - używamy prostych okienek dialogowych.


Simple memo game.