Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych


Projekt Android Studio składa się ze znacznej liczby plików i zajmuje bardzo dużo miejsca. W praktyce jedynie ułamek z nich potrzebny jest do przeniesienia projektu na inny komputer czy zarchiwizowania. Przy robieniu kopii projektu można użyć np. skryptu napisanego przez Piotra Długołęckiego copy_project.bat. Skrypt ten wykorzystuje system Git do zrobienia kopii jedynie niezbędnych plików.

Wykłady

 1. 2017-02-23
  • iOS - Objective-C: wprowadzenie
   • Materiały
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • "Rodowód" Objective-C?
    • W jaki sposób utworzyć tekstowy (nieobiektowy) program w Objective-C.
    • Tworzenie kod Objective-C zgodnego z C.
    • Tworzenie prostych programów w Objective-C / C.
    • Podstawy kontroli wersji w Xcode.
 2. 2017-03-08
  • iOS - Objective-C, klasy, część I
   • Materiały
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Jak utworzyć prostą klasę ze składowymi prywatnymi i publicznymi oraz metodami bez/z parametrami.
    • Czym są właściwości (zmienne deklarowane z dyrektywą @properties).
    • Konstruktory.
    • Zmienne i metody klasowe.
    • Inicjalizacja klasy.
 3. 2017-03-22
  • iOS - Objective-C, klasy, część II
   • Materiały
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Czym są i jak działają selektory.
    • Czym są i jak działają protokoły.
    • Czym są i jak działają categorie.
    • Czym są i jak działają rozszerzenia.
    • Czym są i jak działają bloki.
    • Czym są i jak działają delegaty.
 4. 2017-05-11
  • Swift - Introduction
 5. 2017-05-18
  • Swift - Functions
   • Materiały
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 6. 2017-05-25
  • Swift - Classes, part 1

Ćwiczenia

 1. 2017-02-23
 2. 2017-03-01
 3. 2017-03-08
 4. 2017-03-15
 5. 2017-03-22
 6. 2017-03-29
 7. 2017-04-06
 8. 2017-04-20
 9. 2017-04-27
 10. 2017-05-04
 11. 2017-05-11
 12. 2017-05-18
 13. 2017-05-25

Dodatkowe materiały