Języki programowania I

p01.c Najprostszy program w C.
p02.c Program przelicza stopy fulmana na stopy melmana.
A tak na serio, to w programie tym poznajemy:
  1. typ całkowity int i sposób definiowania zmiennych
  2. pętle while
  3. funkcję printf i znaczenie sekwencji specjalnej %d
p03.c Wersja rozwojowa poprzedniego programu. W tym poznajemy:
  1. typ rzeczywisty float
  2. znaczenie sekwencji specjalnej %f w funkcji printf
p04.c W tym programie poznajemy:
  1. Pętle for.
p05.c W programie tym poznajemy
  1. Dyrektywę preprocesora #define