Języki programowania I

Kiedyś, w zamierzchłych czasach, prowadziłem ćwiczenia z przedmiotu ,,Programowanie I''. Część Studentów przywiązała się bardzo do moich notatek :) dlatego na ich prośbę postanowiłem je pozostawić w tym dziale.

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Piszemy pierwsze programy w C :)

Ćwiczenie 2

Przepisujemy sdtin na stdout dokonując przy tym pewnych modyfikacji. Piszemy pierwszą funkcję.

Ćwiczenie 3

Pętle, tablice jednowymiarowe.

Ćwiczenie 4

Przeglądamy tablice w poszukiwaniu elementów, przekazujemy parametry do programu z linii poleceń.

Ćwiczenie 5

Dynamiczne tablice.

Ćwiczenie 6

Rekurencja.

Ćwiczenie 7

Struktury.

Ćwiczenie 8

Sprawdzian wiadomości popularnie zwany kolokwium

Ćwiczenie 9

Elementarne operacje na plikach.

Ćwiczenie 10

Piszemy sobie Maszynę Turinga.

Ćwiczenie 11

Zabawa z plikami binarnymi. Piszemy program odczytujący informację z pliku BMP.

Ćwiczenie 12

Pliki binarne - ciąg dalszy.

Wykład

Wykład 1

Typy, operatory i wyrażenia. Sterowanie przebiegiem wykonania programu.

Wykład 2

Funkcje.

Wykład 3

Wskaźniki i tablice.

Wykład 4

Struktury, unie, pola bitowe.

Wykład 5

Wejście i wyjście.