Języki programowania I

p26.c Należy napisać program, który dla wybranej i ustalonej planszy prostokątnej sprawdzi, czy istnieje taka sekwencja ruchów skoczka szachowego, aby na każdym polu znalazł się on dokładnie jeden raz. Program powinien:
  1. szukać wszystkich możliwych ścieżek dla każdego pola planszy;
  2. każdą znalezioną ścieżkę wypisać;
  3. dla każdego pola podać ile ścieżek znaleziono;
  4. podać łączną ilość znalezionych ścieżek.

Praca domowa

Dla chętnych

Napisac program, ktory wypełnia figurę ograniczoną krzywą. Jako planszę przyjmujmemy tablicę o ustalonym rozmiarze. Za krzywą uważamy każdy ciąg przylegających do siebie pól oznaczonych przez 'X'. Pole puste oznaczamy '.'. Przykłady
.............................................
.............................................
...........XXXXX.....................XX......
..........X....X....................X..X.....
.......XXX..A...X.....B...........XX.........
.......X.......X..................X..........
.......X...XXXX....................X.........
........XXX.........................XX.......
.............................................
.............................................
Funkcja jako argumenty powinna przyjmować współrzędne punktu od którego należy zacząć wypełnianie i znak jaki ma zostać użyty do wypełniania. Jeśli jako punkt startowy podamy pkt A a jako znak podamy '*', to powyższa plansza przyjmie wygląd
.............................................
.............................................
...........XXXXX.....................XX......
..........X****X....................X..X.....
.......XXX******X.................XX.........
.......X*******X..................X..........
.......X***XXXX....................X.........
........XXX.........................XX.......
.............................................
.............................................
Jeśli jako punkt startowy podamy pkt B a jako znak podamy 'o', to powyższa plansza przyjmie wygląd
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooXXXXXoooooooooooooooooooooXXoooooo
ooooooooooX....XooooooooooooooooooooXooXooooo
oooooooXXX......XoooooooooooooooooXXooooooooo
oooooooX.......XooooooooooooooooooXoooooooooo
oooooooX...XXXXooooooooooooooooooooXooooooooo
ooooooooXXXoooooooooooooooooooooooooXXooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Do rozwiązania tego zadania proszę wykorzystać rekurencję.