Języki programowania I

p27.c Tworzymy strukturę reprezentującą punkt w przestrzeni dwuwymiarowej a następnie funkcję, która przesuwa punkt o zadaną ilość jednostek na osi OX i zadaną ilość jednostek na osi OY. Funkcja powinna dać się wywołać w nastęujący sposób:
Przesun(punkt1,1.2,3.4);
i nie powinna niczego zwracać.
p28.c Jak w poprzednim programie, tworzymy strukturę reprezentującą punkt w przestrzni dwuwymiarowej oraz dodatkowo strukturę reprezentującą wektor w tejże przestrzeni. Teraz funkcja Przesun powinna dać się wywołać w następujący sposób
Przesun(punkt1,wektor4);
i nie powinna niczego zwracać.
p29.c Tworzymy strukturę reprezentującą odcinek w przestrzeni dwuwymiarowej. Struktura ta powinna zawierać w sobie dwie składwowe zdolne do reprezentowania punktu w tejże przestrzeni. Następnie tworzymy funkcję przsuwającą ten odcinek o zadany wektor
Przesun(odcinek1,wektor4);
i nie powinna niczego zwracać.

Praca domowa

Dla chętnych

Zaimplementować strukturę danych nazywaną kolejką jednokierunkową. Po dodatkowe szczegóły zapraszam do mnie :)
Moje rozwiązanie