Języki programowania I

p07.c Program kopiuje stdin (tzw. standardowe wejście) na stdout (tzw. standardowe wyjście)
W tym programie poznajemy:
  1. Stałą EOF oznaczającą koniec pliku
  2. Sposób pisania warunków w C - często są to całe wyrażenia, jak np.: (c = getchar()) != EOF
p08.c Program zlicza ilość znaków.
W tym programie nie poznajemy niczego nowego, ale za to doskonalimy nabyte umiejętności :)
p09.c Program przepisuje stdin na stdout, usuwając przy tym wszystkie wielokrotne spacje.
p10.c Program zlicza ilosc cyfr w strumieniu stdin.
W programie tym poznajemy:
  1. Tablicę jednowymiarową, sposób deklarowania i odnoszenia się do elementów tablicy.
  2. Konstrukcję switch-case.
  3. Fakt, iż na znakach można wykonywać operacje arytmetyczne jako, że są ta prawdę mówiąc małe liczby całkowite
p12.c Program obliczający potęgę.
W programie tym poznajemy
  1. Sposób pisania funkcji
  2. Zostajemy poinformowania o tym, że funkcja działa na kopii przekazanej zmiennej
  3. Prototyp funkcji - jest to deklaracja określająca typy argumentow funkcji oraz typ wartości zwracanej. W prototypie nie trzeba podawać nazwy kolejnych argumentów - można je pominąć, lub podać całkiem inną nazwę niż ta użyta w funkcji.

Jako ćwiczenia pozostawiono
  1. Program zliczający ilość wierszy w pliku
  2. Program wyświetlający znaki w dwóch kolumnach: w lewej kod znaku, w prawej jego symbol