Języki programowania I

p13.c Prosta gra. Komputer losuje liczbę z przedziału 0-99. Zadaniem użytkownika jest jej odgadnięcie. Jedyną podpowiedzą jest stwierdzenie czy proponowana przez gracza liczba jest większa czy mniejsza od wylosowanej.
p14.c Po podaniu przez uzytkownika liczby calkowitej wypisywane sa wszystkie liczby calkowite od 2 do podanej przez uzytkownika, obok każdej z nich podany jest najmniejszy dzielnik oraz odpowiedni komunikat jeśli liczba jest liczbą pierwszą.
p15.c Program wyszukuje wszystkich liczb pierwszych z przedziału 1-N metodą sita Erastotenesa.
p16.c Program wypisuje wszystkie czynniki pierwsze podanej liczby.