Języki programowania I

p22.c Program losujący n (n podawane przez użytkownika) liczb z przedziału 0-19, wpisujący je do tablicy a następnie wyświetlający zawartość tablicy.
p23.c Funkcja zamieniająca miejscami dwa napisy.
p24.c Tworzymy tablice mogącą przechowywać 60000 elementów typu int a następnie 30000 razy wypełniamy ją jakąś liczbą. Postepujemy tak dwukrotnie: raz odwołując się do tablicy przy pomocy indeksów, drugi raz przy pomocy wskaźnika. Ćwiczenie ma pokazać, że wykorzystanie wskaźnika jest szybszą metodą.

Praca domowa

Część 100% obowiązkowa

Napisac program, ktory:
  1. Na początku pobierze od urzytkownika wartość określającą ilość łańcuchów tekstowych jaką będzie chciał podać (nazwijmy ją ilosc).
  2. Utworzenie ilosc elementowej tablicy wskaźników na char.
  3. Wczytanie napisu (do bufora buf).
  4. Pomiar długości napisu (funkcja strlen()).
  5. Przydział pamięci na napis (proszę pamiętać o zwiększeniu długości o 1).
  6. Kopiowanie napisu z buf do przydzielonego obszaru.
  7. Ustawienie kolejnego wskaźnika w tablicy tab na nowo przydzielony obszar.
  8. Jeśli pobrano mniej niż ilosc napisów to powrót do 3.

Moje rozwiązanie