Języki programowania II

Kiedyś, w zamierzchłych czasach, prowadziłem ćwiczenia z przedmiotu ,,Programowanie II''. Część Studentów przywiązała się bardzo do moich notatek :) dlatego na ich prośbę postanowiłem je pozostawić w tym dziale.

Wykład

Wykład 1

Klasy - wprowadzenie.

Wykład 2

Konstruktory i destruktory.

Wykład 3

Przeładowanie operatorów.

Wykład 4

Uzupełnienie
Ukrywanie informacji: private, protected a może jednak public. Funkcje zaprzyjaźnione, this

Wykład 5

Dziedziczenie (1)
Pierwsze spojrzenie, kolejność wywołania konstruktorów i destruktorów, dostęp do składników

Wykład 6

Dziedziczenie (2)
Dziedziczenie wielokrotne

Wykład 7

Dziedziczenie (3)
Funkcje wirtualne, klasy wirtualne

Wykład 8

Wzorce (szablony)