Zajęcia
Informacje o przebiegu zajęć
Data Opis
2023-10-04 Wykład 1/15:
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
  • Zapisywanie algorytmu z wykorzystaniem schematu blokowego.
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Zapisywać algorytm z wykorzystaniem schematu blokowego.
2023-10-11 Wykład 2/15:
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Zapisywać algorytm z wykorzystaniem pseudokodu.
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
  • Zapisywanie algorytmu z wykorzystaniem pseudokodu.
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Zapisywać algorytm z wykorzystaniem pseudokodu.
2023-10-18 Wykład 3/15:
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wyminić typy proste i złożone.
  • Scharakteryzować tablicę, słownik, zbiór.
  • Wyjaśnić czym jest struktura (rekord) i w jaki sposób ułatwia organizację danych.
  • Wyjaśnić czym klasa różni się od struktury.
  • Podać przykładowe wykorzystanie każdego z rodzajów typów.
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wykorzystywać instrukcje warunkowe i pętle w prostych algorytmach iteracyjnych.
2023-10-25 Wykład 4/15:
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wyminić typy proste i złożone.
  • Scharakteryzować stos, kolejkę, listę, drzewo.
  • Podać przykładowe wykorzystanie każdego z rodzajów typów.
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wykorzystywać instrukcje warunkowe i pętle w prostych algorytmach iteracyjnych (np. wykonujących określoną operację na wybranych elementach macierzy).
2023-11-08 Wykład 5/15:
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Czy różni się iteracja od rekurencji.
  • Umieć podać kilka przykładów problemów rozwiązanych w sposób rekurencyjny i iteracyjny.
  • Umieć określić wady i zalety rozwiązań iteracyjnych i rekurencyjnych.
  • Umieć wyjaśnić czym jest rekurencja ogonowa (tail recursion).
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Umieć rozwiązywać proste zadania rekurencyjne.
2023-11-15 Wykład 6/15: Systemy liczbowe ze szczególnym uwzględnieniem systemu pozycyjnego.
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Czy różni się addytywny system liczbowy od pozycyjnego.
  • Dlaczego pozycyjny system liczbowy jest "wygodny".
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
  • Zapisywanie algorytmu z wykorzystaniem pseudokodu (rekurencja). (Pobierz plik z notatkami: Markdown, PDF)
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Umieć rozwiązywać proste zadania rekurencyjne.
2023-11-22 Wykład 7/15: Konwersje pomiędzy pozycyjnymi systemami liczbowymi. Liczby rzeczywiste.
 • Zagadnienia i materiały
  • Systemy liczbowe
  • Systemy liczbowe (konwersja (2)=>(10), (10)=>(2), (10)=>(X) oraz (X)=>(10).
  • Konwersje pomiędzy systemami o dowolnych podstawach w szczególności o podstawach będącej potęgą liczby 2 (tj. 4, 8 i 16)).
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Umieć wykonać konwersje pomiędzy pozycyjnymi systemami liczowymi, tj. (2)=>(10), (10)=>(2), (10)=>(X), (X)=>(10), (X) => (Y).
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
  • Zapisywanie algorytmu z wykorzystaniem pseudokodu (rekurencja). (Pobierz plik z notatkami: Python)
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Umieć rozwiązywać proste zadania rekurencyjne.
2023-11-29 Wykład 8/15: Reprezentacja danych -- podstawowe pojęcia, ogólne uwagi na temat reprezentacji danych. Reprezentacja maszynowa liczb naturalnych i całkowitych.
Ćwiczenia:
 • Zagadnienia i materiały
  • Zapisywanie algorytmu z wykorzystaniem pseudokodu i schematu blokowego -- podsumowanie.
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Umieć posługiwać się zapisem algorytmu w postaci pseudokodu i schematu blokowego.