Języki programowania sztucznej inteligencji


Sposób oceniania oraz warunki zaliczeń są umieszczone na osobnej podstronie

Wykład

Skrypt zawierający zarówno materiał z wykładu jak i z ćwiczeń.
Co się działo na zajęciach.
 1. 2010-02-23 Przedmiot - wprowadzenie. Prolog - podstawy składni. (pierwszy i drugi rozdział z części Prolog - wykład)
 2. 2010-03-02 Unifikacja i rezolucja. Listy. (trzeci i czwarty rozdział z części Prolog - wykład)
 3. 2010-03-09 Odcięcie. Akumulator. Rekurencja. (piąty i szósty rozdział z części Prolog - wykład)
 4. 2010-03-16 Lisp - wprowadzenie, podstawy składni, funkcje. (trzy pierwsze rozdziały z części Lisp - wykład)
 5. 2010-03-23 Lisp - funkcje anonimowe, zmienne, makra (if, cond, and, or, not)
 6. 2010-03-30 Makra, listy.
 7. 2010-04-13 Jess. (materiał do rozdziału 4 (włącznie) według ksiązki Ernest Friedman-Hill'a)
 8. 2010-04-20 Jess. (materiał do rozdziału 7 (włącznie) według ksiązki Ernest Friedman-Hill'a)
 9. 2010-04-27 Jess. (przyglądamy się rozwiązaniom przykładowych problemów)
 10. 2010-05-04 Jess. (Java a Jess: rozszerzanie możliwości Jessa, korzystanie z Javy w Jessie, korzystanie z Jessa w Javie)
 11. 2010-05-11 Drools. Poczatki.
 12. 2010-05-18 Drools. Transformacje za pomoca reguł. Zapis reguł w sposób czytelny dla ludzi.
 13. 2010-05-25 Drools.
 14. 2010-06-01 Haskell. Wprowadzenie do języka.
 15. 2010-06-08 Haskell. Wprowadzenie do języka.

Ćwiczenia

Co się działo na zajęciach.
 1. 2010-02-23 Prolog - podstawy składni: fakty, reguły, termy złożone (pierwszy i drugi rozdział z części Prolog - ćwiczenia)
 2. 2010-03-02 Operacje na listach. Drzewa (czwarty i trzeci rozdział z części Prolog - ćwiczenia)
 3. 2010-03-09 Ciąg dalszy operacji na listach.
 4. 2010-03-16 Lisp - proste funkcje.
 5. 2010-03-23 Lisp - funkcje anonimowe, zmienne.
 6. 2010-03-30 Lisp - makra, listy.
 7. 2010-04-13 Lisp - próbujemy rozwiązywać zagadki logiczne.
 8. 2010-04-20 Jess. (zapoznanie)
 9. 2010-04-27 Jess. (próbujemy rozwiązywać zagadki logiczne)
 10. 2010-05-04 Jess. (Java a Jess: rozszerzanie możliwości Jessa, korzystanie z Javy w Jessie, korzystanie z Jessa w Javie)
 11. 2010-05-11 Jess. Piszemy smoke detector.
 12. 2010-05-18 Drools. Zapoznanie ze środowiskiem. Piszemy smoke detector.
 13. 2010-05-25 Drools.
 14. 2010-06-01 Haskell. Proste zadania cz. 1.
 15. 2010-06-08 Haskell. Proste zadania cz. 2.

Materiały

 1. Ernest Friedman-Hill, Jess in Action. Java Rule-based Systems, Manning Publications Co., 2003, 480 pages, ISBN: 1930110898.
  Książka dostępna na stronie wydawnictwa: http://www.manning.com/friedman-hill/ w rozsądnej cenie 25USD (wersja PDF e-book)
 2. Michal Bali, Drools JBoss Rules 5.0 Developer's Guide, Packt Publishing, 2009 (dostępna także jako e-book)
 3. Paul Browne, JBoss Drools Business Rules, Packt Publishing, 2009 (dostępna także jako e-book)
 4. Hal Daume III, Yet Another Haskell Tutorial (local)
 5. Damir Medak, Gerhard Navratil, Haskel - Tutorial (local)
 6. Learn You a Haskell for Great Good!
Egzamin:
 1. Przykładowe pytania; zakres: Prolog