Programowanie urządzeń przenośnych

Warunki zaliczeniaProjekt Android Studio składa się ze znacznej liczby plików i zajmuje bardzo dużo miejsca. W praktyce jedynie ułamek z nich potrzebny jest do przeniesienia projektu na inny komputer czy zarchiwizowania. Przy robieniu kopii projektu można użyć np. skryptu napisanego przez Piotra Długołęckiego copy_project.bat. Skrypt ten wykorzystuje system Git do zrobienia kopii jedynie niezbędnych plików.

Spis projektów

 1. Android - podstawy i pierwsza aplikacja
 2. Android - powiadomienia typu Toast i Notification
 3. Android - cykl życia aplikacji
 4. Android - hierarchie widoków i ich wyświetlanie
 5. Android - Intencje
 6. Android - ListView
 7. Android - zapisywanie danych (1)
 8. Android - zapisywanie danych (2)
 9. Android - Dialogs
 10. Android - BroadcastReceiver
 11. Android - sieci oraz usługi sieciowe - wykorzystanie HTTP
 12. Android - Content Provider
 13. Android - GPS basic

Przebieg zajęć

 1. 2017-02-26
  • Wykład iOS - Objective-C: wprowadzenie
   • Materiały
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • "Rodowód" Objective-C?
    • W jaki sposób utworzyć tekstowy (nieobiektowy) program w Objective-C.
    • Tworzenie kodu Objective-C zgodnego z C.
    • Tworzenie prostych programów w Objective-C / C.
    • Podstawy kontroli wersji w Xcode.
  • Ćwiczenia Praca nad projektami zaliczeniowymi
 2. 2017-03-05
  • Wykład iOS - Objective-C, klasy, część I
   • Materiały
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Jak utworzyć prostą klasę ze składowymi prywatnymi i publicznymi oraz metodami bez/z parametrami.
    • Czym są właściwości (zmienne deklarowane z dyrektywą @properties).
    • Konstruktory.
    • Zmienne i metody klasowe.
    • Inicjalizacja klasy.
  • Ćwiczenia Praca nad projektami zaliczeniowymi
 3. 2017-03-12
  • iOS - Objective-C, klasy, część II
   • Materiały
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Czym są i jak działają selektory.
    • Czym są i jak działają protokoły.
    • Czym są i jak działają categorie.
    • Czym są i jak działają rozszerzenia.
    • Czym są i jak działają bloki.
    • Czym są i jak działają delegaty.
 4. 2017-03-26
  • Objective-C - typy danych
   • Materiały
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Wiedzieć jak się używa następująych typów danych: primitives, NSNumber, NSDecimalNumber, NSString, NSSet, NSArray, NSDictionary, Dates
 5. 2017-xx-xx
  • iOS - pierwsza aplikacja
   • Materiały
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Co to jest wzorzec MVC i dlaczego go używamy.
    • Co oznaczają terminy action oraz outlets w kontekście aplikacji dlasystemu iOS.
 6. 2017-xx-xx
 7. 2017-xx-xx
  • iOS - user interface controls, part II
   • Materiały
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Jak używać elementy typu segmented control.
    • Jak używać elementy typu switch.
    • Jak używać elementy typu image view.
    • Jak używać elementy typu action sheet.
    • Jak używać elementy typu alert.
    • Jak używać elementy typu icon.
 8. 2017-xx-xx

Dodatkowe materiały