Sztuczne Sieci Neuronowe
Warunki uzyskania zaliczenia z ćwiczeń i wykładu

Zasadniczy materiał niezbędny na ćwiczeniach i wykładzie umieszczony jest w skrypcie. Ponad to w osobnym pliku umieszczone są informacje o sieciach typu SONN. W miarę możliwości czasowych zawartość jego będzie na bieżąco uaktualniana. Dodatkowo poniżej zamieszczone są programy ilustrujące omawiane na ćwiczeniach zagadnienia.

Wykład

Do przygotowania na wykład 2

Do przygotowania na wykład 3 i 4: Modyfikacje algorytmów WTA i WTM

Programy do wykładu

Programy do ćwiczeń (Java 1.6)

Materiały do ćwiczeń

Linki do książek

Poniżej, dla ułatwienia, zamieszczam lokalne linki do książek związanych z sieciami neuronowymi, które bez trudu można znaleźć w sieci.