Wstęp do informatyki
2014-02-25, 18:55
Poprawę z dnia 2014-02-24 zaliczyły osoby o numerach indeksu: 345319

2014-02-17, 11:41
Po najbliższej migracji w USOS-ie powinny być widoczne Państwa oceny

2014-02-07, 00:35
 1. Skończyłem sprawdzać Państwa prace i wpisałem oceny.
 2. Oceny powinny być widoczne po najbliższej migracji danych.
 3. Oceny zostały wpisane tylko tym osobom, które miały wystawioną ocenę (pozytywną) z ćwiczeń w USOS-ie.
 4. Jeśli ktoś z Państwa kto uzyskał ocenę pozytywną z egzaminu będzie chciał ją poprawić to zapraszam na II termin. W przypadku uzyskania oceny lepszej, zastąpi ona ocenę z I terminu.
 5. Jak Państwu wiadomo, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ze względów organizacyjnych była zgoda na pisanie egzaminu przez osoby, które miały wyznaczony termin poprawy w sesji (zauważmy, że sesja się już skończyła, kończy się przerwa i rozpoczyna się sesja poprawkowa), ale po terminie egzaminu. Osoby, które pisały egzamin a do tej pory nie mają zaliczonych ćwiczeń muszą egzamin pisać jeszcze raz i oczywiście najpóźniej do końca sesji poprawkowej uzyskać zaliczenie ćwiczeń.

Informacje dla mojej (choć zapewne nie tylko) grupy (aktualizacja: 2014-02-17, 11:41)

Wykład

 1. 2013-10-04
  Zajęcia organizacyjne.
  Poznajemy się
  Co to jest informatyka? Rys historyczny
 2. 2013-10-11
  Systemy liczbowe (do (włącznie) konwersji 2=>10 i 10=>2 oraz operacji arytmetycznych w systemie dwójkowym)
 3. 2013-10-18
  Systemy liczbowe (dokończenie tematu: liczby rzeczywiste w systemie o podstawie 2, systemy liczbowe o podstawach innych niż 2 i 10, w szczególności 4, 8 i 16)
 4. 2013-10-25
  Zajęcia z powodu mojego wyjazdu zostały odwołane.
 5. 2013-11-08
  Reprezentacja danych (ogólnie o reprezentacji danych, liczby całkowite, liczby rzeczywiste (stałoprzecinkowe, zmiennoprzecinkowe))
 6. 2013-11-15
  Reprezentacja danych (liczby rzeczywiste (stałoprzecinkowe, zmiennoprzecinkowe), napisy)
 7. 2013-11-22
  Reprezentacja danych (dokończenie reprezentacji napisów - kodowanie UTF-8 oraz kodowanie FOO)
  UTF - różne przypadki (opis) (opis jest w UTF-8) + pliki źródłowe oraz dodatkowo
 8. 2013-11-29
  Ciąg dalszy poprzedniego wykładu oraz
  Operacje bitowe
 9. 2013-12-06
  Algorytmy i struktury danych (sposoby opisu algorytmów)
 10. 2013-12-13
  Algorytmy i struktury danych (struktury danych, drzewo jako przykład trafnie dobranej struktury do postawionego zadania (sortowanie))
 11. 2013-12-20
  Algorytmy i struktury danych (rekurencja, wpływ wyboru struktury na zachowanie algorytmu)
 12. 2014-01-03
  Architektura komputera (omawiamy model abstrakcyjnej maszyny - Maszyny Turinga; omawiamy jej ,,elementy składowe'' i ich znaczenie; podajemy dwa przykłady: prosty i bardziej złożony).
  Bardziej złożona Maszyna Turinga
 13. 2014-01-10
  Architektura komputera (pozostała reszta)
  Architektura komputera, w szczególności x86
 14. 2014-01-17
  Notacja BNF i wyrażenia regularne

Ćwiczenia mojej grupy

Informacje dla mojej (choć zapewne nie tylko) grupy (aktualizacja: 2014-02-17, 11:41)
 1. 2013-10-04
  Algebra Boole'a: definicja, dowody własności (przekształcenia i metoda zero-jedynkowa).
 2. 2013-10-11
  Bramki, układ funkcjonalnie pełny, rysowanie układów odpowiadających wyrażeniu.
 3. 2013-10-18
  Automat do hotdogów, mapy Karnaugha, kod Greya.
 4. 2013-10-25
  Zajęcia z powodu mojego wyjazdu zostały odwołane.
 5. 2013-11-08
  Dokończenie tematów związanych z układami i algebrą Boole'a. Przeliczanie 2 z/na 10 oraz dziwny z/na dziwny.
 6. 2013-11-15
  Systemy liczbowe - przeliczania. Dodawanie w różnych systemach.
 7. 2013-11-22
  Kolokwium (algebra Boole'a, układy logiczne). Odejmowanie w różnych systemach.
 8. 2013-11-29
  Reprezentacja liczb.
 9. 2013-12-06
  Reprezentacja liczb.
 10. 2013-12-13
  Algorytmy.
 11. 2013-12-20
  Kolokwium (systemy liczbowe, reprezentacja). Algorytmy.
 12. 2014-01-03
  Omówienie wyników kolokwium. Algorytmy - pętle
 13. 2014-01-10
  Algorytmy - tablice 1D i 2D
 14. 2014-01-17
  Kolokwium (algorytmy)

Dodatkowe materiały

Jako materiał uzupełniający i/lub poszerzający materiał z ćwiczeń i wykładów (zarówno dla studiów dziennych jak i zaocznych) proponujemy: