Zarządzanie firmą
Informacje o ocenach
 1. 2016-02-24
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Jak zdefiniować można pojęcie ,,zarządzania''.
   • Scharakteryzować główne nurty klasycznej szkoły zarządzania.
   • Scharakteryzować współczesne nurty w zarządzaniu.
 2. 2016-03-02
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Określić zasadniczą różnicę pomiędzy zarządzaniem ,,kiedyś'' a ,,dziś''.
   • Jakie czynniki doprowadziły do potrzeby zmiany sposobu zarządzania?
 3. 2016-03-09
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • W czym tkwi znaczenie pracy; dlaczego kontakt z klientem jest potrzebny (opowieść o chlebie i aktorze teatralnym).
   • Czym są złe zyski?
   • Wymień praktyki ułatwiające stosowanie zasady 1.
 4. 2016-03-16
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Dlaczego samoorganizujące się zespoły mogą ewoluować w kierunku wydajnych zespołów?
   • Czym są złe zyski?
   • Wymień praktyki ułatwiające stosowanie zasady 2.
 5. 2016-03-23
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Czym różnią się koncepcje push i pull?
   • Na czym polega idea modelu iteracyjnego.
   • Wymień praktyki ułatwiające stosowanie zasady 3.
 6. 2016-03-30
 7. 2016-04-06
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Dlaczego przejrzystość jest istotna.
   • Wymień praktyki ułatwiające stosowanie zasady 5.
 8. 2016-04-13
 9. 2016-04-20
 10. 2016-04-20 Scrum, Kanban

Materiały

 1. 8 zasad zarządzania
 2. Valve: radykalna samoorganizacja