Zarządzanie firmąTestu nie zaliczyły następujące osoby (nume indeksu i pierwsze litery nazwiska i imienia):
18874 J.J.
18153 F.S.
18879 L.M.
18872 G.P.
????? L.A.
18145 B.D.
18163 K.D. 1. 2017-02-22
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Jak zdefiniować można pojęcie ,,zarządzania''.
   • Scharakteryzować główne nurty klasycznej szkoły zarządzania.
   • Scharakteryzować współczesne nurty w zarządzaniu.
 2. 2017-03-01
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Określić zasadniczą różnicę pomiędzy zarządzaniem ,,kiedyś'' a ,,dziś''.
   • Jakie czynniki doprowadziły do potrzeby zmiany sposobu zarządzania?
 3. 2017-03-08
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • W czym tkwi znaczenie pracy; dlaczego kontakt z klientem jest potrzebny (opowieść o chlebie i aktorze teatralnym).
   • Czym są złe zyski?
   • Wymień praktyki ułatwiające stosowanie zasady 1.
 4. 2017-03-15
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Dlaczego samoorganizujące się zespoły mogą ewoluować w kierunku wydajnych zespołów?
   • Wymień praktyki ułatwiające stosowanie zasady 2.
 5. 2017-03-22
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Czym różnią się koncepcje push i pull?
   • Na czym polega idea modelu iteracyjnego.
   • Wymień praktyki ułatwiające stosowanie zasady 3.
 6. 2017-03-29
 7. 2017-04-12
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Dlaczego przejrzystość jest istotna.
   • Wymień praktyki ułatwiające stosowanie zasady 5.
 8. 2017-04-19
 9. 2017-04-26
 10. 2017-05-10 Agile, Scrum, Kanban,...

Materiały

 1. 8 zasad zarządzania
 2. Valve: radykalna samoorganizacja