NOSQL - Nierelacyjne bazy danych
Kontynuacja przedmiotu:
NoSQL (wprowadzenie) - Wprowadzenie do nierelacyjnych baz danych
Lista tematów na zaliczenie przedmiotu.
2 DUI1 DUA
Data realizacjiZajęciaData realizacjiZajęcia
2020-10-1912020-10-191
2020-10-1922020-10-262
2020-11-0232020-11-023
2020-11-0242020-11-104
2020-11-1752020-11-175
2020-11-1762020-11-246
2020-12-0172020-12-017
2020-12-0182020-12-088
2020-12-1592020-12-159
2020-12-15102020-12-2210
2020-01-12112020-01-1211
2020-01-12122020-01-1912
2020-01-26132020-01-2613
2020-01-26142020-02-0214
  Lista tematów na zaliczenie przedmiotu.
 1. Zajęcia 1
  Graphs and graph databases. Introduction to graph databases
 2. Zajęcia 2
  Graph data modeling
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Znać etapy modelowania baz grafowych.
 3. Zajęcia 3
  Querying graph databases
 4. Zajęcia 4
  Querying graph databases
 5. Zajęcia 5
  Querying graph databases. Cypher
 6. Zajęcia 6
  Querying graph databases. Cypher + elementy pracy własnej (praktycznej)
  • Materials
   • Baza biblioteczna. Kto i co pożycza i według jakiego schematu.
   • Rozszerzony model zakupowy.
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć wykonać podstawowe operaje typu CRUD (dodać dane, odczytać dane, zmodyfikować dane, usunąć dane) używając Gremlin i Cypher.
   • Umieć wyszukać podstawowe ścieżki w grafie.
 7. Zajęcia 7
  Hadoop. Understanding Hadoop and its components (przyczyny powstania Hadoop, HDFS)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć posługiwać się podstawowymi poleceniami pozwalającymi operować na HDFS.
   • Umieć wykonywać podstawowe operacje z wykorzystaniem sqoop.
 8. Zajęcia 8
  Hadoop. Understanding Hadoop and its components (MapReduce, ekosystem Hadoop)
  • Materials (lecture)
  • Materials (tutorials)
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć podać podstawową charakterystykę ekosystemu Hadoop z uwzględnieniem roli HDFS oraz MapReduce.
   • Umieć opisać kroki algorytmu MapReduce.
 9. Zajęcia 9
  HDFS, sqoop - some practical examples.
  • Materials
   • ...
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć posługiwać się podstawowymi poleceniami pozwalającymi operować na HDFS.
   • Umieć wykonywać podstawowe operacje z wykorzystaniem sqoop.
 10. Zajęcia 10
  MapReduce - some practical examples
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć zaimplementować proste schematy przetwarzania danych w oparciu o MapReduce.
 11. Zajęcia 11
  Apache Pig, part I
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Znać podstawy działania systemu Apache Pig, w szczególności podstawy języka Pig Latin.
 12. Zajęcia 12
  Apache Pig, part II
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć posługiwać się w podstawowym zakresie systemem Apache Pig, w szczególności umieć wykorzystać język Pig Latin do wykonania podstawowych zadać związanych z przetwarzaniem danych.
 13. Zajęcia 13
  Apache Pig, part III
  • Materials
   • ...
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Rozszerzenia Pig Latin
    • Wykorzystanie "wbudowanych" funkcji języka Java.
    • Użycie "wywołania w strumieniu".
    • User defined functions (UDFs)
    • Preprocesor
    • Makra
 14. Zajęcia 14
  Praca własna
  • Materials
   • ...
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...

Materiały

Neo4j and Cypher

Od czego zacząć: Practical projects: Literatura Inne

TinkerPop and Gremlin

Inne

Hadoop ecosystem

How to install: Work with: