TIPPGK
 1. 2014-10-27 Rzutowanie aksonometryczne. Mapy isometryczne i hexagonalne.
  • Materiał na wyład
  • Dodatkowe przydatne informacje
   • Materiał na ćwiczenia
    • Gra "osadnicy"
   • Materiał na ćwiczenia
   • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Jakie mamy rodzaje rzutowania, czym się one charakteryzują, jakie mają wady i zalety i gdzie mogą być wykorzystane.
    • Znać rodzaje rzutów aksonometrycznych, umieć podać ich cechy charakterystyczne.
  • 2014-11-03 Game Programming Overview
   • Materiał na wyład
    • Rozdział 1 z [Mad, 2014]: Game Programming Overview
    • Jacek Złydach, Jak należy pisać aktualizację stanu gry: artykuł, kod źródłowy
   • Materiał na ćwiczenia
   • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Evolution of Video Game Programming
    • The Game Loop
    • Time and Games
    • Game Objects
  • 2014-11-17 2D Graphics
   • Materiał na wyład
    • Rozdział 2 z [Mad, 2014]: 2D Graphics, pseudokod
   • Materiał na ćwiczenia
    • Podwójne buforowanie
    • Zadania (jedno do wyboru)
     1. Napisać prostą grę według poniższych założen (lub podobnych, ale równowaznych)
      1. Na ekranie widoczny jest pojazd kosmiczny.
      2. Pojazd kosmiczny ma widczny pracujący silnik (animacja pracy silnika w postaci wydobywających się z dyszy wylotowej płomieni).
      3. Pojazd kosmiczny posiada możliwość wystrzeliwania rakiet.
      4. Ilość rakiet możliwych do wystrzelenia i widocznych w tym samym czasie musi być większa od 1.
      5. Wystrzelona rakieta po osiągnięciu brzegu ekranu ulega rozbiciu (animacja ekspolzji).
     2. Przygotować zestaw animacj przeznaczonych do wykorzystania w końcowym projekcie - grze ,,Osadnicy''. Warunkiem jest różna ilość klatek przypadająca na animacje.
   • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Podstawy powstawanie obrazu na monitorze, zagadnienie synchronizacji pionowej, możliwe problemy.
    • Zagadnienie podwójnego buforowania.
  • 2014-11-24 Linear algebra for games
   • Materiał na wyład
   • Materiał na ćwiczenia
    • xxx
    • Zadania (jedno do wyboru)
     1. yyy
   • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Coordinate Systems
     • right-handed and left-handed coordinate systems
    • Vectors
     • Basic operation: addition, subtraction with graphical interpretation.
     • Length, Unit Vectors, and Normalization.
     • Scalar Multiplication.
     • Dot Product.
     • Cross Product and right-hand rule.
     • Linear Interpolation.
    • Matrice
     • addition/subtraction, scalar multiplication, multiplication
     • inverse
     • transpose
  • 2014-12-01 2D Graphics.
   • Materiał na wyład
   • Materiał na ćwiczenia
    • xxx
    • Zadania (jedno do wyboru)
     1. Satelity
   • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • zzz
  • 2014-12-08 Frustum.
   • Materiał na wyład
   • Materiał na ćwiczenia
    • Zadanie
     1. Napisać apliację w której na ekranie widać rzut sceny z boku, z góry w widoku perspektywicznym i rzucie równoległym.
   • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • zzz
  • 2014-12-15 3D Graphics.
   • Materiał na wyład
    • Rozdział 11 z [Hug, 2014], Transformations in Three Dimensions
    • Moje materiały
   • Materiał na ćwiczenia
    • Zadanie
     1. Nie ma
   • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • zzz
  • 2014-12-22 Kolizje.

Materiały

Materiały uzupełniające, dodatkowe, obejmujące wiecej niż jeden temat (dlatego ,,niepodpięte'' pod konkretne zajęcia), mniej lub bardziej związane z przedmiotem itd.