TIPPGK
Wyniki pisemnego zaliczenia z dnia 2016-01-14
299716  2
313588  2
317857  2
326599  3
336519  2
336548  3
336556  3
336563  2
336580  3.5
336593  4
336865  2
336919  3
338410  3
338418  3
360083  3
360995  2

Dodatkowo mam jeszcze prace 3 osób, których jednakże nie mam na liście-
proszę więc o kontakt.

Poprawę proponuję 25 stycznia o 10:00. Wtedy też będzie można oddawać projekty (powiedzmy, że o 11:00).
Jeśli komuś ten termin nie pasuje to będziemy musieli umawiać się indywidualnie choć zaznaczam, że nie
mam zbyt dużo wolnego czasu.
Dyżury
 1. 2015-10-05 Unity - wprowadzenie
 2. 2015-10-08 Tile based games
  • Materiały uzupełniające
  • Zadania (jedno do wyboru)
   1. Mapa hexagonalna spełniająca następujące założnenia
    • Wymiary świata gry: 30 x 30.
    • Wymiary wycinka widocznego: 10 x 10.
    • Na każdym polu powinny być wyświetlane jego współrzędne.
    • Po kliknięciu na pole powinni zostać zaznaczeni jego sąsiedzi.
    Zadanie 1. Termin oddania: 2015-11-16.
  • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Jakie mamy rodzaje rzutowania, czym się one charakteryzują, jakie mają wady i zalety i gdzie mogą być wykorzystane.
   • Znać rodzaje rzutów aksonometrycznych, umieć podać ich cechy charakterystyczne.
 3. 2015-10-08 Game Programming Overview: Game loop and time
 4. 2015-10-12 2D Graphics: double buffering and sprites
  • Materiały uzupełniające
   • Rozdział 2 z [Mad, 2014]: 2D Graphics
  • Zadania (jedno do wyboru)
   1. Napisać prostą grę według poniższych założen (lub podobnych, ale równoważnych) nie korzystając z żadnych dodatkowych bibliotek animujących i zarządzających upływem czasu w grze.
    1. Na ekranie widoczny jest pojazd kosmiczny.
    2. Pojazd kosmiczny ma widczny pracujący silnik (animacja pracy silnika w postaci wydobywających się z dyszy wylotowej płomieni).
    3. Pojazd kosmiczny posiada możliwość wystrzeliwania rakiet.
    4. Ilość rakiet możliwych do wystrzelenia i widocznych w tym samym czasie musi być większa od 1.
    5. Wystrzelona rakieta po osiągnięciu brzegu ekranu ulega rozbiciu (animacja ekspolzji).
    6. Dwa przesuwające się tła.
    Zadanie 3. Termin oddania: do końca semestru.
  • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Podstawy powstawanie obrazu na monitorze, zagadnienie synchronizacji pionowej, możliwe problemy.
   • Zagadnienie podwójnego buforowania.
 5. 2015-10-19 Collision
  • Materiały uzupełniające
  • Zadania (jedno do wyboru)
   1. Napisać aplikację w której w losowych miejscach wygenerowano dużo wielokątów wypukłych (innych niż kwadraty i prostokąty). Jeden z wielokontów powinien posiadać możliwość jego dowolnego przemieszczania po planszy. W momencie wystapienia kolizji obiekty będące z sobą w kolizji powinny zostać wyświetlone w innym kolorze. Zadanie 4. Termin oddania: 2015-11-23.
  • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Jakie mamy rodzaje rzutowania, czym się one charakteryzują, jakie mają wady i zalety i gdzie mogą być wykorzystane.
   • Znać rodzaje rzutów aksonometrycznych, umieć podać ich cechy charakterystyczne.
 6. 2015-10-22 Unity - wprowadzenie, część 1
 7. 2015-10-22 Unity - wprowadzenie, część 2
 8. 2015-10-25 Podstawy programowania gier w HTML - oglądamy prezentację (kod od pobrania)
 9. 2015-10-29 Podstawy programowania gier w HTML - kończymy oglądać prezentację (kod od pobrania)
 10. 2015-10-29 Podstawy programowania gier w HTML - oglądamy prezentację gry platformowej (kod od pobrania)
 11. 2015-11-02 Tworzymy grę w HTML (4 kolejne zajęcia). Zadanie 5. Zajęcia te traktujemy jako jeden z projektów z terminem oddania: 2015-11-30.
  Wprowadzenie do programowania obiektowego w JavaScript Canvas, jCanvas i EaselJS
 12. 2015-11-05 Unity - wprowadzenie, część 3
 13. 2015-11-05 Unity - wprowadzenie, część 3
 14. 2015-11-09 Tworzymy grę w HTML (kontynuacja, zajęcia 2).
 15. 2015-11-12 Unity - wprowadzenie, część 4
 16. 2015-11-12 Unity - wprowadzenie, część 4
 17. 2015-11-19 Unity - wprowadzenie, część 4: Zadanie 4_1, 4_2
 18. 2015-11-19 Unity - wprowadzenie, część 4: Zadanie 4_1, 4_2
 19. 2015-11-26 Unity - wprowadzenie, część 5
 20. 2015-11-26 Unity - wprowadzenie, część 5: Zadanie 5_1, 5_2
  Zadanie 5_2 jest znacznie ogólniejsze niż 5_1, więc jeśli teren w zadaniu 5_2 zostanie wygenerowany za pomocą mapy wysokości a potem przmodelowany za pomocą narzędzi do ,,rzeźbienia'', wówczas nie trzeba oddawać projektu 5_1.
 21. 2015-11-30 Viewing transformations
  • Materiały uzupełniające
  • Zadania (jedno do wyboru)
   1. Zadanie 6. Termin oddania: do końca semestru.
    Napisać aplikację wyświetlającą prosty świat złożony z prostopadłościanów (ewentualnie innych figur modelowanych za pomocą odcinków) w 4 oknach
    • Widok perspektywiczny z kamery.
    • Widok prostopadły z góry.
    • Widok prostopadły z boku.
    • Widok prostopadły z przodu.
    Na wszystkich widokach prostopadłych powinna być zaznaczona bieżąca pozycja kamery. Program powinien dawać względnie prostą możliwość przemieszczania kamery.
  • Po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 22. 2015-12-03 Unity - uzupełnienie
 23. 2015-12-07 xx
 24. 2015-12-10 Unity
  , wprowadzenie, część 6: Basic Keyframe animation in Unity 3d
 25. 2015-12-17 Unity
  , Unity 2D

Materiały

Materiały uzupełniające, dodatkowe, obejmujące wiecej niż jeden temat (dlatego ,,niepodpięte'' pod konkretne zajęcia), mniej lub bardziej związane z przedmiotem itd.