Programowanie na platformę iOS, 1
iOS programming, 1
Grupa / Group
PL (1, pon)EN (2, Tu)EN (1, Tu)PL (2, śr)
12021-03-082021-03-092021-03-092021-03-10
22021-03-152021-03-162021-03-162021-03-17
32021-03-222021-03-232021-03-232021-03-24
42021-03-292021-03-302021-03-302021-03-31
2021-04-07
2021-04-14
52021-04-072021-04-132021-04-132021-04-14
2021-04-21
62021-04-202021-04-202021-04-28
72021-04-272021-04-272021-05-04
82021-05-042021-05-042021-05-12
92021-05-112021-05-112021-05-19
102021-05-182021-05-182021-05-26
112021-05-252021-05-252021-06-02
122021-06-012021-06-012021-06-09
132021-06-082021-06-082021-06-16
142021-06-152021-06-15


Projects


 1. Zajęcia 1 / Class 1 Gra w okręty w terminalu (część 1) (en: Battleship game - terminal version, part 1)
  • Topics:
   • Discussing the rules of work in the academic year 2020/2021.
   • Create "frame" of Board class.
   • Discuss let and var keyword as well as optional types with ? and !.
   • Discuss function declaration methods, higlight argument label and parameter name.
  • Materials
   • No materials this time
 2. Zajęcia 2 / Class 2 Gra w okręty w terminalu (część 2) (en: Battleship game - terminal version, part 2)
  • Topics:
   • Arrays in Swift.
   • Enumeration.
   • Range operators.
   • Implement initializer for Board class.
  • Materials
   • No materials this time
 3. Zajęcia 3 / Class 3 Gra w okręty w terminalu (część 3) (en: Battleship game - terminal version, part 3)
  • Topics:
   • Type methods.
   • Guards.
   • String interpolations.
   • Implement printBoard method, 1/2.
  • Materials
   • No materials this time
 4. Zajęcia 4 / Class 4 Gra w okręty w terminalu (część 4) (en: Battleship game - terminal version, part 4)
  • Topics:
   • Tuple.
   • switch-case.
   • Extensions.
   • Working with game code.
  • Materials
   • No materials this time
 5. Zajęcia 5 / Class 5 Gra w okręty w terminalu (część 5) (en: Battleship game - terminal version, part 5)
  • Topics:
   • Closures.
   • Dictionaries.
   • Sets.
   • Working with game code.
  • Materials
   • No materials this time
 6. Zajęcia 6 / Class 6 Gra w okręty w terminalu (część 5) (en: Battleship game - terminal version, part 5)
  • Topics:
   • Properties
    • Computed properties
    • Lazy stored properties
    • Property observers
    • Type properties
   • Working with game code.
  • Materials
   • No materials this time
 7. Zajęcia 7 / Class 7 Gra w okręty w terminalu (część 5) (en: Battleship game - terminal version, part 5)
  • Topics:
   • Structures.
   • Inheritance.
   • Tasks to complete, part 1.
  • Materials
   • No materials this time
 8. Zajęcia 8 / Class 8 SwiftUI (część 1: witaj świecie) (en: SwiftUI, part 1: Hello world with lots of explanations)
 9. Zajęcia 9 / Class 9 SwiftUI (część 2) (en: SwiftUI, part 2)
  • Topics:
   • We add more controls, convert view into custom view (reusable view)
  • Materials
 10. Zajęcia 10 / Class 10 Swift - supplementing the information
 11. Zajęcia 11 / Class 11 SwiftUI (część 3) (en: SwiftUI, part 3)
 12. Zajęcia 12 / Class 12 Swift - supplementing the information
  • Topics:
   • Protocols
   • Generics
  • Materials
   • ...
 13. Zajęcia 13 / Class 13 SwiftUI (część 4) (en: SwiftUI, part 4)
 14. Zajęcia 14 / Class 14 SwiftUI (część 5) (en: SwiftUI, part 5)

Materiały - moje

Swift

There is also an alternative version of this tutorial with codes and examples in Objective-C. If you prefere, you can follow it.
 1. 1 Swift - podstawy (en. Swift - basics)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć (en. After this classes you should know)
   • Jak używać stałych i zmiennych (constants and variables) (en. How to use constants and variables)
   • Jak używać krotek (tuples) (en. How to use tuples)
   • Jak używać zmiennych opcjonalnych (optionals) (en. How to use optionals)
   • Jak używać konstrukcji sterujących przebiegiem wykonania programu (control flow) (en. How to use control flow)
   • Jak używać typu wyliczeniowego (enumerations) (en. How to use enumerations)
   • Posługiwanie się podstawowymi kolekcjami: tablicami, zbiorami, słownikamio (collections: arrays, sets, dictionaries) (en. How to use collections: arrays, sets, dictionaries)
 2. 2 Swift - funkcje. Swift - klasy (podstawy) (en. Swift - functions. Swift - classes (basics))
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć (en. After this classes you should know)
  • Sposoby zapisania funkcji (en. All methods we can use to express functions)
  • Posługiwanie się funkcją jako typem (en. Function as a type)
  • Wykorzystanie funkcji zagnieżdżonych (en. Nested functions)
  • Czym są i jak korzysta się z domknięć (closures) (en. What are closures, how we can use them)
  • Podstawowa składnia struktur i klas (en. Basic classes syntax)
  • Własności (properites: computed properties, lazy stored properties, property observers, type properties, setting a property with a closure or function) (en. properites: computed properties, lazy stored properties, property observers, type properties, setting a property with a closure or function)
  • Metody, metody modyfikujące (mutating methods) (en. methods, mutating methods)
  • Indeksy (subscripts) (en. subscripts)
  • Dziedziczenie (inheritance) (en. inheritance)
 3. 3 Swift - klasy (inicjalizacja, zagnieżdżanie, kontrola dostępu) (en. Swift - classes (initialization, nesting, access control))
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Podstawy inicjalizacji obiektów (en. basics of object initialization)
   • Inicjalizacja z parametrami (en. an initializer with parameters)
   • Inicjalizatory automatyczne (en. automatically provided initializers)
   • Inicjalizatory dedykowane(?) i użyteczne(?) (en. designated and convenience initializers)
   • Inicjalizatory zawodne (en. failable initializers)
   • Inicjalizatory wymagane (en. required initializers)
   • Deinicjalizatory (en. deinitializers)
   • ARC i rodzaje referencji (en. ARC and different reference types)
   • Opcjonalne wywoływanie w łańcuchu wywołań (en. optional chaining)
   • Rzutowanie typów (en. type casting)
   • Typy zagnieżdżone (en. nested types)
   • Kontrola dostępu (en. access control)
 4. 4 Swift - klasy (błędy, protokoły, rozszerzenia, generyczność) (en. Swift - classes (initialization, nesting, access control))

iOS programming, UIKit version

There is also an alternative version of this tutorial with codes and examples in Objective-C. If you prefere, you can follow it.
 1. 1 iOS, first application
  • Materials
  • After this classes you should know
   • What the Model-View-Controller pattern is. Why we use this pattern.
   • What are actions and outlets in iOS.
   • How to create very basic iOS application.
   • How to work with constraints.
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 2. 2 iOS, user interface controls
  • Materials
  • After this classes you should know
   • How to use text fields.
   • How to use sliders.
   • How to use segmented controls.
   • How to use switches.
   • How to use image view.
   • How to use action sheets and alerts.
   • How to use icons.
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 3. 3 iOS, multiview application
  • Materials
  • After this classes you should know
   • Basic method of creating multiview application.
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 4. 4 iOS, basic data storage
  • Materials
  • After this classes you should know
   • How to use property list / JSON files to save and restore application data.
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 5. 5 iOS, table views
 6. 6 iOS, tab bar
  • Materials
  • After this classes you should know
   • Explain what is a tab bar and how we can use it.
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 7. 7 iOS, navigation controllers
  • Materials
  • After this classes you should know
   • Explain what a navigation controllers is and how we can use it.
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 8. 8 iOS, navigation controller and tab bar controller
 9. 9 Icons
  • Materials
  • After this classes you should know
   • How to create a correct set of application / tab icons or images
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.
 10. 10 Settings
  • Materials
  • After this classes you should know
   • How to create a settings for iOS application
  • Other resources
   • No resources we have after this classes.

Other materials

Various

Xcode

SwiftUI